Portrecistka, równolegle uprawia malarstwo rodzajowe o różnorodnej tematyce, niekiedy satyryczne. Ulubione techniki - malarstwo olejne, rysunek w tuszu oraz grafika komputerowa - fotofantazje i plakat.

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Jej prace, głównie portretowe, znajdują się w różnych rejonach świata - w Europie, Afryce i Azji. Jest członkiem SAIE, Stowarzyszenia Artystycznego Integracji Europejskiej